"Неофарм България" ЕООД

гр. София 1408
жк "Иван Вазов"
бул. "Витоша" №164, ет. 5, ап. 6

телефон: +359 2 951 66 92
факс: +359 2 952 09 86

e-mail: mail

 

ЕИК:130272644

ИН по ДДС: BG130272644

Българската Агенция по Безопасност на Храните (БАБХ) е органът, осъществяващ контрол върху дейността на компанията. Адресът на БАБХ е: гр. София, бул. "Пенчо Славейков" 15 А.

Форма за контакт