УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

1. Потребителите на www.neopharm.bg нямат право да копират, разпространяват или ползват текстове, картини, образи или части от сайта, без изричното писмено разрешение на Неофарм.

2. Потребителите на сайта нямат право да ползват автоматизирани системи за сваляне (download) на каквато и да било информация от www.neopharm.bg

3. Потребителите нямат право да претоварват сайта с фиктивни заявки или друга информация (flood).

4. Потребителите нямат право да ползват екранна снимка (screenshot) на сайта без изрично разрешение на Неофарм.

5. Потребителите на сайта нямат право да извършват действия, които са в разрез с общо приети правила на общуване и комуникация или нарушават правата и достойнството на трети лица.

6. За всички неупоменати случаи се прилага действащото законодателство в България.