Neopharm предлага равни шансове на всички кандидати за всяка свободна позиция. Всяка кандидатура се разглежда внимателно и задълбочено, след което се провеждат интервюта с най-подходящите за конкретната позиция. На своите служители компанията предоставя отлични възможности за кариера.

       Мотивирани сме да работим с най-добрите професионалисти. Ако искате да станете част от екипа на Neopharm, изпратете автобиография и мотивационно писмо на jobs@neopharm.bg.

       Гарантираме, че данните, предоставени от кандидатите за всяка обявена позиция, са лични по смисъла на ЗЗЛД и подлежат на специален режим на защита.

       В момента нямаме свободни позиции.