Мисия

Нашата мисия е да създаваме превъзходни продукти, които предлагат терапевтични ползи, съществено подобряващи живота на нашите потребители при медицински състояния, за които липсват или съществуват незадоволителни решения.

История

Neopharm е основана през 1996 година.

До 2002 година компанията търгува с лекарствени продукти, субстанции и химични вещества на вътрешния и външния пазар.

Компанията стартира собствено производство през 2003 година, като първият продукт- Neopholic излиза на пазара през лятото на същата година.

През 2012 година компанията изгради нова производствена база, сертифицирана от TUV Rheinland по един от най-високите стандарти за качество на крайния продукт - ISO 22000:2005 и HACCP.

До момента компанията е разработила 35 оригинални продукта, като в процес на разработка са още няколко нови продукта.


 

 

 

 

 

Проект: BG16RFOP002-1.005-0150, „Иновации и развитие в Неофарм България ЕООД “
Главна цел: Насърчаване на иновационната и научно-изследователската дейност в Неофарм България ЕООД
Бенефициент: Неофарм България ЕООД
Партньор: Институт по микробиология "Стефан Ангелов" - Българска Академия на Науките
Обща стойност: 436 038.00 лв., от които 320 514.70 лв. безвъзмездна финансова  помощ, както следва  272 437.50 лв. европейско и  48 077.20 лв. национално съфинансиране.